ALL Activity
กิจกรรม
Feb 09, 2024
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 8 ในงานตรุษจีนเยาวราช เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี…สุขีนิรันดร์ 2024
อ่าน

May 11, 2020
ประกวดภาพถ่าย Photo from Home ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ความสุขในบ้านของฉัน (My Home, My Happiness)”
อ่าน
Apr 27, 2020
ประกวดภาพถ่าย Photo from Home ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Light and Shadow” แสงและเงา ที่บ้านฉัน
อ่าน
Jan 08, 2020
แข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT -งานสมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อ่าน
Nov 07, 2019
รายการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ “24 Hrs Photo Marathon” Presented by Canon x RPST
อ่าน
Nov 04, 2019
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม “RPST Filmaholic”
อ่าน
Nov 03, 2019
แข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT - ครั้งที่ 56 RIVER FESTIVAL 2019 ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
อ่าน
Nov 02, 2019
แข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT - ครั้งที่ 55 ภายในงาน RIVER FESTIVAL 2019 ณ จังหวัดลำพูน
อ่าน
Oct 31, 2019
60 ปี I วิถี I แสง – 60 Years of Capturing the Light
อ่าน
Oct 30, 2019
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ RPST WALKIE TALKIE
อ่าน
Oct 14, 2019
ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้ารับการคัดเลือก เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
อ่าน
Aug 16, 2019
เพิ่มมูลค่าภาพถ่ายด้วย Photo Edition
อ่าน
Aug 14, 2019
แข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT - สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย
อ่าน
Aug 13, 2019
บรรยายและเสวนา เรื่อง The Art of PHOTO BOOK โดย วิทิต จันทามฤต
อ่าน
Aug 08, 2019
โครงการคัดเลือกภาพเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือ และ ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “60 ปี สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
อ่าน
Jul 16, 2019
กิจกรรมอบรมถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro
อ่าน