ALL News
ข่าวประกาศ
Dec 14, 2023
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “บ้านเขา เมืองเรา : Theirs and”
อ่าน
Jun 11, 2019
ประกวดภาพถ่าย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562” ผ่านอินสตาแกรม (IG) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท
อ่าน
May 29, 2019
ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’
อ่าน
May 03, 2019
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ 2562-2564
อ่าน
Mar 21, 2019
ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
อ่าน
Feb 21, 2019
หลักเกณฑ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
อ่าน
Feb 07, 2019
นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2
อ่าน
Jan 18, 2019
ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2
อ่าน
Jan 10, 2019
นิทรรศการ มนุสสานัง – Manussanung
อ่าน
Dec 18, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”
อ่าน
Nov 11, 2018
การประกวดภาพถ่าย RPST Circuit 2018
อ่าน
Oct 09, 2018
โครงการประกวดภาพถ่าย ผ้าขาวม้าทอใจ
อ่าน
Sep 18, 2018
นิทรรศการภาพถ่าย Reminiscence โดย ตุลย์ หิรัญญลาวัล
อ่าน
Sep 06, 2018
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”
อ่าน
Aug 29, 2018
ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย Passage โดย สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
อ่าน
Aug 21, 2018
งานแสดงธีสิสภาพถ่ายประจำภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาการถ่ายภาพ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
อ่าน