News
ข่าวประกาศ
Dec 12, 2022
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หัวข้อ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หัวข้อ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566 (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 น. – 19.00 น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” ในราคาเล่มละ 900 บาท ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกสาขา ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย