ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
สถานที่ติดต่อสมาคมฯ
เลขที่ 207 ชั้น 2
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

โทรศัพท์ : 097-250-0058
email : rpst.info@gmail.com

เปิดทำการ วันอังคาร-วันเสาร์
(หยุดวันอาทิตย์ และ วันจันทร์)
เวลา 11.00 – 19.00 น.