Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Oct 12, 2017
ประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ภาคประชาชนในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดี และความอาลัยอันเปี่ยมล้นของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อพระองค์ท่าน (ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้คือตั้งแต่วันที่ 13-30 ตุลาคม 2560)

โดยภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะถูกนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงบรรยากาศในเหตุการณ์ครั้งสำคัญ พร้อมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประกาศนียบัตร และหนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” อันทรงคุณค่า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของช่างภาพทั่วประเทศ ในการบันทึกภาพในช่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค
 2. เพื่อเผยแพร่ภาพบรรยากาศแห่งความรัก ความศรัทธา ความอาลัย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สายตาคนไทยและต่างชาติผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Website, Social Media และช่องทางอื่นๆ ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในอนาคต
 3. เพื่อจัดเก็บ เรียบเรียง และเผยแพร่ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับนำภาพไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกัน

แนวทางการถ่ายภาพ

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพบันทึกในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ภาคประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 13-30 ตุลาคม 2560 โดยไม่จำกัดสถานที่ทั่วประเทศไทย เช่นภาพบรรยากาศการถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุจำลอง หรือสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงความอาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึง พระราชพิธีหลักที่เกิดขึ้น ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ 26, 27 และ 29 ตุลาคม 2560

หัวข้อการประกวด

แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

 1. บรรยากาศที่เกิดขึ้นใน ภาคเหนือ
 2. บรรยากาศที่เกิดขึ้นใน ภาคใต้และภาคตะวันตก
 3. บรรยากาศที่เกิดขึ้นใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. บรรยากาศที่เกิดขึ้นใน ภาคตะวันออกและภาคกลาง
 5. บรรยากาศที่เกิดขึ้นใน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

ประชาชนคนไทย ไม่จำกัดอายุ

ประเภทของภาพถ่าย

ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสีหรือขาวดำ ถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพถ่ายที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป

ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบ “10 ภาพสุดท้าย” ของแต่ละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (รวมทั้งหมด 50 ภาพ) จะถูกนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมสัมผัสถึงบรรยากาศในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รางวัลชนะเลิศของแต่ละหัวข้อ จำนวน 5 รางวัล
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ ประกาศณียบัตรจากทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของแต่ละหัวข้อ จำนวน 5 รางวัล
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ ประกาศณียบัตรจากทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของแต่ละหัวข้อ จำนวน 5 รางวัล
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ ประกาศณียบัตรจากทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

รางวัลชมเชยแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ 7 รางวัล รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 35 รางวัล
ประกาศณียบัตรจากทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

กำหนดวันส่งภาพ

สมัครและส่งภาพทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น โดยส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา (ปิดระบบรับภาพ 18.00น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

วิธีการส่งภาพประกวด

 • ลงทะเบียนสมัคร เพื่อสร้าง Username และ Password
 • สามารถทำการอัพโหลดภาพได้ทันทีหลังจากสร้าง Username และ Password
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และจังหวัด รวมถึงเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • สามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาค
 • สามารถส่งได้ไม่เกินภาคละ 5 ภาพ
 • กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่น ๆ ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกน เป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง
  • เป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลาตั้งวันที่ 13-30 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
  • ภาพถ่ายและข้อความที่มีเนื้อหาไม่สมควร เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดภาพถ่าย ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการลบข้อมูลนั้น ทันทีโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบ
  • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาด “ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ด้านที่ยาวที่สุดของภาพไม่เกินกว่า 4,800 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
  • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
  • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศทุกประเภทรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือช่องทางขององค์กร สมาคม หน่วยงานอื่น ๆ รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถ่ายไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม รวมถึงส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ โดยที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ทั้งนี้ภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • การตัดสินของคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  คุณปทุม วิวัฒนาการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
  Email: rpst.info@gmail.com
  เวลาทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00น. – 19.00 น.

  Website: http://www.rpst.or.th/
  Facebook: https://www.facebook.com/RPSThailand