News
ข่าวประกาศ
Sep 17, 2020
กิจกรรมถ่ายภาพ 2 วัน 1 คืน ที่สวนนงนุช พัทยา ชุมชนบางเสร่, ซากแง้ว จังหวัดชลบุรี

สวนนงนุช พัทยา ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งภาพเพื่อร่วมคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ 2 วัน 1 คืน ที่สวนนงนุช พัทยา ชุมชนบางเสร่, ซากแง้ว จังหวัดชลบุรี พร้อมวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ และ กลุ่มช่างภาพบางส่วนจากโครงการ “60 ช่างภาพเปิดภาพเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 

สถานที่จัดกิจกรรม : สวนนงนุช พัทยา, ชุมชนบางเสร่, ซากแง้ว จังหวัดชลบุรี

ส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ : ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือก : 21 กันยายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : เฉพาะสมาชิกสมาคม ฯ

กำหนดการกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

โดยทางคณะผู้จัดจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วน ที่พัก 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ, และ รถรับส่ง (จาก กทม – ชลบุรี ตลอดเวลาที่อยู่ในกิจกรรม)*

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเดินทางไปกับรถที่จัดไว้ให้ ในกรณีที่เดินทางไปเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

———————————————

ตารางกิจกรรมถ่ายภาพ

วันที่ 25 กันยายน 63
06.00 น. ออกเดินทางจาก กทม.
08.30 น. ถึงสวนนงนุช เริ่มถ่ายภาพในพื้นที่ต่างๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถ่ายภาพกิจกรรมและการแสดงของสวนนงนุช
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. กิจกรรมบรรยายพิเศษ และ เสวนาเกี่ยวกับภาพถ่ายนำโดย อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 26 กันยายน 63
05.00 น. ถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าของสวนนงนุช
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชุมชนบางเสร่ ชมธนาคารปู และ นั่งเรือชมอ่าวบางเสร่และเกาะเกร็ดแก้ว
12.30 น. รับประทานอาหารท้องถิ่นชุมชนบางเสร่ / ถ่ายภาพการแสดงหางเครื่องบางเสร่
14.00 น. เดินทางไปชุมชนชากแง้ว
14.00 น. ถ่ายภาพถนนคนเดิน ตลาดจีนโบราณชากแง้ว
17.00 น. เดินทางกลับ กทม.

หมายเหตุ : ในช่วงวันที่ 25 – 26 กันยายน 2563 ทางสวนนงนุชอาจมีการจัดกิจกรรมการแสดงพิเศษสำหรับแขกนักท่องเที่ยว ซึ่งทางช่างภาพสามารถร่วมถ่ายภาพได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

———————————————

ขั้นตอนการส่งภาพเข้ารับคัดเลือกเข้ากิจกรรม

  1. ลงทะเบียนและส่งภาพเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ได้ที่ http://www.rpst.or.th/photocontest/nongnoochtrip/
  2. ส่งภาพอะไรก็ได้เกี่ยวกับดอกไม้หรือสวนดอกไม้ จำนวน ไม่เกิน 2 ภาพ “ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
  3. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ : 21 กันยายน 2563

กติกาและเงื่อนไขสำหรับการคัดเลือก

  1. เป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ต้องถ่ายภาพด้วยตัวเองเท่านั้น
  3. เนื่องจากขณะนี้ทางสวนนงนุชมีการประกวดภาพถ่าย และ มีเงื่อนไขให้ทางช่างภาพที่เข้าไปถ่ายทุกท่านต้องปฎิบัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการวางมัดจำ 500 บาท และ ทางสวนนงนุชจะทำการคืนเงินจำนวนนี้เมื่อผู้ได้รับเลือกทำการส่งภาพประกวดเเล้วสามารถติดตามเงื่อนไขการประกวดได้ที่นี่
    https://nongnoochphotocontest.com/announcement/
  4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย