News
ข่าวประกาศ
Jan 12, 2021
ประกาศแจ้งขยายวันเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชีวิตยามอยู่บ้าน : Life@Home

ประกาศแจ้งขยายวันเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน : Life@Home”

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

โดยภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน” ในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย