News
ข่าวประกาศ
Nov 02, 2016
นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙” จะจัดแสดงภาพถ่ายจำนวน ๘๙ ภาพ จากช่างภาพ ๘๙ ท่าน ซึ่งได้พร้อมใจกันถ่ายทอดความรู้สึก ความทรงจำ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านผลงานภาพถ่ายหลากหลายแนว โดยภาพทั้ง ๘๙ ภาพที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ อาทิ ภาพที่สะท้อนถึงความจงรักภักดี ภาพโครงการพระราชดำริ และภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพร้อมใจกันร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณผนังโค้งชั้น ๓ – ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๕

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย