News
ข่าวประกาศ
Aug 02, 2017
เปิด Download หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

ชมหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่นี่

http://tree.culture.go.th/mobile/index.html

รายละเอียดโครงการ

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่มีความสำคัญจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 ต้น จากนั้นจึงคัดเลือก 65 ต้นประกาศเป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดิน ภายในหนังสือกล่าวถึงประวัติของต้นไม้ โดยมีช่างภาพจากทั่วประเทศ อาทิเช่น นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ถ่ายภาพประกอบ

สำหรับการคัดเลือกต้นไม้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. มีขนาดใหญ่ อายุประมาณ 100 ปี ขึ้นไป
  2. มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีตำนานหรือเรื่องเล่าประกอบ
  3. อยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สำคัญ
  4. มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศพื้นฐาน
  5. เป็นต้นไม้หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย