News
ข่าวประกาศ
Jun 08, 2018
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย”

หัวข้อการประกวด ภาพถ่าย

เป็นการนำเสนอ กิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลย ที่เป็น ๑ ใน ๑๐กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน อันใดอันหนึ่ง โดยนำเสนอในมุมมองที่สร้างสรรค์ และ ทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว นั้นๆ

 1. กิจกรรมวิถีประมงพื้นบ้านริมโขงเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อัตลักษณ์ของชุมชน วิถีชาวประมงพื้นบ้านหนึ่งเดียวในเชียงคาน ที่ผูกพันกับสายน้ำโขงนับตั้งแต่บรรพบุรุษ

อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งชีวิตของจังหวัดเลย

 1. กิจกรรมผีขนน้ำ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เป็นเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ และแสดงความเคารพ ผีปู่เจ้า ที่ช่วยคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยชาวบ้านรวมตัวกันจัดงานประเพณีผีขนน้ำ สืบเนื่องกันมาจนเป็นประเพณี

 1. กิจกรรมอาหารพื้นบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เมนูเด่นคือ เอ๊าะไค ทำจากสาหร่ายในน้ำเหืองซึ่งจะขึ้นในบริเวณน้ำสะอาด และเก็บได้ในเดือนพฤศจิกายน

สะท้อนวิถีชุมชนและภูมิปัญญาในการทำอาหารพื้นบ้านของชาวอาฮีที่ผูกพันกับลำน้ำเหือง

 1. กิจกรรมกลองยาวบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ถือกำเนิดขึ้นจากงานบุญ ที่ชาวบ้านรวมตัวกันระดมทุน รับบริจาคสร้างอุโบสถบ้านโพนค่าย

ด้วยการละเล่นกลองยาวที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ จากการผสมผสานระหว่างกลองโบราณ กลองยาว กลองรำมะนา และกลองชุด

 1. กิจกรรมรำบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เป็นการรำ ควบคู่กับกลุ่มกลองยาว พัฒนาท่ารำมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามา

ยึดครองประเทศเพื่อนบ้าน

 1. กิจกรรมการทำต้นผึ้ง ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ในงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำต้นผึ้ง ที่สร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงจากเทียนขี้ผึ้งเพื่อถวายพระธาตุศรีสองรัก ที่สืบเนื่องกันต่อกันมายาวนาน

 1. กิจกรรมวาดหน้ากากผีตาโขน ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ด้วยลวดลายที่วิจิตร ประณีต เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นผ่านแรงดลใจจากธรรมชาติ และความเชื่อเกี่ยวกับ ภูติผี

ตลอดจนพุทธศาสนา ซึ่งผูกพันอย่างแนบแน่นกับชาวด่านซ้ายสะท้อนออกมาในหน้ากากผีตาโขน

 1. กิจกรรมบีบข้าวปุ้น ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ข้าวปุ้น คือขนมจีนที่ชาวจังหวัดเลยนิยมรับประทาน ซึ่งมีเอกลักษณ์คือผลิตจากข้าวสารเก่า จะทำให้ได้เส้นคุณภาพดี

และใช้เฝือนบีบข้าวปุ้นที่มีรูต่างกัน จนได้เส้นชนิดที่ต่างกัน

 1. กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ชุมชนแสงภาอยู่บนเขาสูง ในอดีตการเดินทางไปมายากที่จะไปถึง ทำให้ชาวบ้านต้องดูแลสุขภาพตัวเอง จึงการเป็นภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพร เช่น สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย สมุนไพรอายุวัฒนะ

 1. กิจกรรมดูนก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ในอำเภอนาแห้ว เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี

จึงทำให้มีนกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาชมได้ยาก ทำให้มีผู้นิยมเข้าไปดูนกเป็นประจำ

การประกวดและรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมรางวัลทั้งหมด ๔๘,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ จำนวน ๑ ท่าน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑ ท่าน
 • ผู้ทรงคุณวฒิการถ่ายภาพจากสื่อมวลชนท้องถิ่นเมืองเลย จำนวน ๑ ท่าน

กำหนดวันส่งภาพ

ส่งภาพได้ ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๗.๐๐ น. (ปิดการรับ)

ประกาศผลการตัดสิน

การพิจาราณาตัดสิน ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม และผลการตัดสินจะประกาศทาง www.facebook.com/Dastaloeiphotocontest ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

การมอบรางวัลและแสดงผลงานที่เข้ารอบ

งานมอบรางวัลและแสดงภาพที่เข้ารอบและชนะเลิศใน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขข้อกําหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกน เป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีแนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๔,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 2. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
 3. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร อย่างครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ๑ ใบสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่facebook.com/dastaloeiphotocontest พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง หลังจากนั้น สามารถส่งเอกสารและไฟล์ภาพ หรือลิงค์ของภาพบน Google drive ไปที่ อีเมล์ Dastaloeiphotocontest@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อภาพ และตามด้วยชื่อพร้อมนามสกุลผู้ส่ง และในใบสมัคร ระบุรายละเอียด ชื่อสถานที่ ที่ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นๆและความประทับใจสั้นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ ๑ คนต่อ ๑ ภาพ
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – วันสุดท้ายของกำหนดการส่งภาพ
 6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ ผู้ที่จัดการประกวดฯ และอพท. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด หรือภาพที่ได้รับรางวัลอาจถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทางผู้จัดการประกวดฯและอพท. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น)
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น

๑๐.ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภทภาพถ่าย

๑๑. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่

๑๒. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด

๑๓. อพท. มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ส่งข้อความ ที่เพจ facebook.com/dastaloeiphotocontest
 • Email: Dastaloeiphotocontest@gmail.com
 • โทร: 081 621 0277 ในเวลาทำการปกติ
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย