News
ข่าวประกาศ
Aug 09, 2021
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำนวน 10 ภาพ ผ่านสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดหารายได้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

(13 ส.ค. 64) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวม 7 ล้านบาท โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และเป็นผู้รับมอบเงินจากหน่วยงาน ดังนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2.5 ล้านบาท
บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ล้านบาท
บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ล้านบาท
ครอบครัวสกุลเมตตา จำนวน 1 ล้านบาท
บริษัท ในหัว กรุ๊ป จำกัด จำนวน 5 แสนบาท

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย