News
ข่าวประกาศ
Sep 06, 2018
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มไทยออยล์ นำโดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” จำนวน 23 รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท ณ ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าว “ศรีราชาเปรียบเสมือนบ้านเกิดของไทยออยล์ บริษัทฯ จึงริเริ่มดำเนินโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’ ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่และมุ่งหวังให้เกิดความรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของอำเภอศรีราชาอีกด้วย โครงการนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจ มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดมากมาย

โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะมีการจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์ศรีราชา’ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงาน อำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2561 และศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์ค บริเวณทางเข้าห้างโรบินสัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย”

คุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวเสริม “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ซึ่งผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการนี้อย่างกลุ่มไทยออยล์เองคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวที่อำเภอศรีราชา อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นไทยออยล์มาตั้งแต่ปี 2504 ที่ซึ่งซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้กับอำเภอศรีราชามาตลอดระยะเวลา 57 ปี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้

สำหรับโครงการฯ นี้ได้รับความร่วมมือจากทาง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาช่วยสนับสนุนในการตัดสินด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้นำนวัตกรรมการรับภาพทางออนไลน์เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประกวดโดยสามารถส่งภาพจากทางคอมพิวเตอร์หรือทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลภาพขึ้นเพื่อการตัดสินและการตรวจสอบภาพสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้กระบวนการตัดสินภาพถ่ายในครั้งนี้มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเชิญคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในวงการถ่ายภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย 5 ท่าน ได้แก่ คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ คุณอดุล ตัณฑโกศัย คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ และคุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ ร่วมในการคัดเลือกและตัดสินภาพถ่ายผ่านการให้คะแนนพร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มบริษัทไทยออยล์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรม จนได้ภาพผู้ชนะการแข่งขันทั้งสิ้น 23 ภาพด้วยกัน

ชมภาพที่ได้รางวัลทั้งหมด ประเภทบุคคลทั่วไป

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1718042578244689&type=1&l=2988e2bf2b

ชมภาพที่ได้รางวัลทั้งหมด ประเภทผู้ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอศรีราชา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1719644841417796&type=1&l=19b539e00c

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย