Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Jun 05, 2018
ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ ประจำปี 2561

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวด ภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-25 ปี
  • ประเภทประชาชนทั่วไป

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพถ่าย ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ สถานที่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดขึ้นภายในจังหวัดเชียงราย และแสดงออกถึงความเป็น “เชียงรายเมืองศิลปะ” ที่บันทึกในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561 ขนาดไม่ต่ำกว่า 5BM ลงใน facebook ของตัวเอง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561

ในการโพสต์ภาพทุกภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดแฮชแท็ก (Hashtag) ประเภทที่ตัวเองส่งเข้าประกวด เช่น #ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะประเภทเยาวชน หรือ #ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะประเภทประชาชนทั่วไป พร้อมตั้งชื่อภาพ วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ ชื่อสถานที่หรือกิจกรรม และชื่อ-นามสกุลจริง ของตนเอง

อ่านรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2018/06/news_10259.pdf
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022093760 (ในวันและเวลาราชการ)

ภาพประกอบ/ผลการประกวด
กดรูปเพื่อขยาย