News
ข่าวประกาศ
Aug 23, 2022
กิจกรรม Workshop มองเรื่องผ่านเลนส์ : เวิร์คชอปการใช้เลนส์กล้อง ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop มองเรื่องผ่านเลนส์ : เวิร์คชอปการใช้เลนส์กล้อง ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

โดยวิทยากร คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00-18.00 น. ณ ห้องคลังความรู้ อาคารสำนักงาน (ชั้น 2) มิวเซียมสยาม

(รับจำนวนจำกัด)

ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้า-ออกในอาคารและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย