News
ข่าวประกาศ
Nov 02, 2022
Building an art collection and artistic development - photography and new medi

Building an art collection and artistic development - photography and new media

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 16.00-18.00
ผู้ร่วมสนทนา

  • เชน สุวิกะปกรณ์กุล, Director, Serindia Studio, งานวิจัย และที่ปรึกษางานศิลปะ (guest speaker)
  • อตินุช ตันติวิท, ผู้ก่อตั้ง อัตตา แกลเลอรี่ (guest speaker และ ผู้ดำเนินรายการ)
  • ดาว วาสิกศิริ (ศิลปิน)
  • Giles Ryder (ศิลปิน)
  • นิ่ม นิยมศิลป์ (ภัณฑารักษ์ และ ผู้ดำเนินรายการ)

 


กิจกรรมส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Sentient’s dream โดย ดาว วาสิกศิริ และ Giles Ryder ภัณฑารักษ์ นิ่ม นิยมศิลป์ ที่ Inkhong Art Space

Inkhong Art Space 419 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) คลองตันเหนือ วัฒนา 10110

 

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย