News
ข่าวประกาศ
Jan 30, 2015
เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้ว
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการสแกนฟิล์มแล้ว ด้วยเครื่องสแกนคุณภาพสูง Hasselblad Flextight X5

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น.

ขนาดที่รับสแกน
24*35 mm, 57*57, 57*42 mm, 4*5 in

อัตราค่าบริการในการสแกนฟิล์ม
ค่าบริการ Mb ละ 1 บาท โดยสแกนเป็น tiff file
(ค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง)
พิเศษ!!! สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 20%
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย