News
ข่าวประกาศ
Oct 21, 2017
ประกาศกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ(ปกแข็ง) ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ ***ปกแข็ง*** ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  1. จำหน่ายที่ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าหนังสือหมด
  2. แต่ละท่านสามารถซื้อได้ท่านละ 1 เล่ม ในราคาเล่มละ 999 บาท สำหรับผู้ที่เคยซื้อชนิดปกอ่อนไปแล้วยังสามารถซื้อชนิดปกแข็งได้
  3. ไม่มีการรับจองล่วงหน้า
  4. สมาคมตระหนักดีว่ามีผู้ประสงค์จะซื้อหนังสือปกแข็งเป็นจำนวนมาก แต่หนังสือมีเพียง 3000 เล่ม ตามที่ได้ขอพระราชานุญาตจัดพิมพ์ ในจำนวนที่มีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าจัดพิมพ์ โดยรายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ดังนั้นสมาคมจึงยังไม่สามารถตอบคำถามเรื่องการจัดพิมพ์เพิ่มหรือไม่แต่อย่างใด แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด สมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
  5. ผู้ที่มาซื้อหนังสือขอให้ใช้ประตูทางเข้าด้านหน้าหอศิลป์ฝั่งถนนพระรามที่ 1 เท่านั้น และการจัดคิวผู้ซื้อหนังสือภายในหอศิลป์เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ห้ามบุคคลอื่นแจกบัตรคิวหรือจัดการอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณหอศิลป์
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย