News
ข่าวประกาศ
Mar 08, 2018
ขอแสดงความไว้อาลัย แด่..การจากไป ของอาจารย์ จีเส่ง หว่อง

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความไว้อาลัย แด่..การจากไป ของอาจารย์ จีเส่ง หว่อง ปูชนียบุคคลและปรมาจารย์ด้านการถ่ายถาพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพถ่ายขาวดำ ที่ได้รับการยอมรับจากวงการทั้งในและนอกประเทศ

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี อาจารย์ จีเส่ง หว่อง ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าและน่าจดจำมากมายไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้เดินรอยตาม นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นกำลังสำคัญในการให้ความรู้แก่ช่างภาพรุ่นต่อมาและช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้านายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารตลอดจนสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอคาระวะและน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขคติในสัมปลายภพด้วยเทอญ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย