News
ข่าวประกาศ
Apr 24, 2018
ประกาศเรื่อง การรับภาพที่เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย รักษ์เอกรงค์ (2561) และ เสน่ห์อาเซียน (2561) กลับ

ผู้เข้าประกวดที่ส่งภาพเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” และ “เสน่ห์อาเซียน” สามารถเข้ามารับภาพคืนได้ ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพจะไม่ถูกเก็บไว้ที่ห้องทำการสมาคมฯ

หมายเหตุ ทางสมาคมฯไม่มีบริการจัดส่งภาพ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันทำการ

สถานที่ติดต่อสมาคมฯ
เลขที่ 207 ชั้น 2
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

โทรศัพท์ : 064 464 8762

email : rpst.info@gmail.com

เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 11.00 – 19.00 น.

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย