Activity
กิจกรรม
Oct 05, 2022
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 61 : The PARQ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อาคาร The PARQ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 61

 

วันจัดกิจกรรม : เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร The PARQ (เดอะ ปาร์ค)
 
เปิดลงทะเบียน : จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00 น.. เป็นต้นไป
 
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 
กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-17.30 น.

10.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

10.40 น. กล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่และขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพ อธิบายหลักเกณฑ์การแข่งขันพร้อมมอโจทย์ / ถ่ายภาพหมู่

11.00-14.00 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน

14.00-15.00 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกผลงาน 1 ผลงานมาส่ง ณ จุดส่งภาพที่กำหนด

15.00-15.30 น. เจ้าหน้าที่จัดการไฟล์ภาพที่ส่งประกวด

15.30-17.30. น. ตัดสินภาพ / พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ ONE SHOT KNOCKOUT

 • ONE SHOT KNOCKOUT คือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่าย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-17.30 น. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองจำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 20 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพประกวด
 • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 • สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 • กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 • ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาคาร The PARQ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนได้แล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ ONE SHOT KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. ทาง email มาที่ rpst.info@gmail.com เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
ธนเดช มรรคทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พิมพ์จันทร์ มีสมยุทธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รังสิวุฒิ ประกิระสา

รางวัลยอดเยี่ยม
อัครินทร์ อัศววารินทร์

รางวัลยอดเยี่ยม
นิพนธ์ เกตุจรัส

รางวัลยอดเยี่ยม
ลวณากร อักษรมัต

รางวัลยอดเยี่ยม
วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลยอดเยี่ยม
เกริกฤทธิ์ นพเก้า

รางวัลยอดเยี่ยม
ณัฐพัทธ์ แก้วมณี

รางวัลยอดเยี่ยม
สุรดา ศรีเจริญภากร

รางวัลยอดเยี่ยม
จักรพันธ์ ชุ่มชื่น

รางวัลยอดเยี่ยม
ปรีดี ศรีตระกูล

รางวัลยอดเยี่ยม
เอกรินทร์ หงษ์ทอง

รางวัลเบสต์ออฟเดอะบ๊วย
วชิรวิทย์ เจนโลหะกิจ