Policy
นโยบายการใช้งาน
คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของท่าน เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งานคุกกี้นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยFacebook และ Google เพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ท่านผ่านการโฆษณาใน Social Media ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถทำได้โดยการไม่กดปุ่มยอมรับการใช้งานคุกกี้บนหน้าเว็บไซต์เรา

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราขอสงวนสิทธิ์ในประสิทธิภาพของการให้บริการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้เช่น ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลตามที่ท่านสนใจ หรือท่านอาจไม่สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิพิเศษของเรา เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นของเรา โดยประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศให้ท่านทราบ

What is Cookies

Cookies is small computer information (text file) which will be installed or recorded on your computer or electronic device when you access our’s websites or applications in order to collect log data of your internet usage or your access to websites or applications behaviour for our to be able to improve its services to be better faster and safer.

You can read more details of Cookies at https://www.allaboutcookies.org.

How does we Use Cookies

We will use Cookies when you access our’s websites or applications which can be separated by its usage as follows:

  • Functionality Cookies: we use this type of Cookies to remember your device or browser so that we can be faster to manage content to be suitable for your personal interest and to make the services and platforms be more comfortable and beneficial to you. You can set your device to disable the use of Cookies by viewing the help method of your browser or device.
  • Analytic Cookies: we use the Analytics Cookies provided by Facebook and Google to analyze the usage of visitors of the website for presenting products or services to you via advertisement in social media. If you do not consent to have such third parties process your personal data, you can choose not to accept the use of Cookies on our websites.

However, the disabling of the use of Cookies may cause you to be unable to effectively use some websites, we reserves the rights in the efficiency of the services resulted from the rejection of Cookies collection such as you may not receive information in accordance with your interest or you may not be able to receive information related to the services, products or our’s privileges etc.

Amendment to Use of Cookies Notice

If there is any amendment to this Notice, we will announce it via websites, applications, or other communication channels of our and the new Use of Cookies Notice will be effective on the announcement date.