Activity
กิจกรรม
Jan 18, 2023
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 5 ในงานตรุษจีนเยาวราช

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 5 ในงานตรุษจีนเยาวราช ปีเถาะ มงคลฤกษ์…เบิกฟ้ามหาเฮง ชิงรางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท
วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 14.00-21.00 น.

สถานที่ : วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

วันเปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครจำนวน 100 ท่านเท่านั้น

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุ 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ DUO SHOTS KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ทาง rpst.info@gmail.com เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด”
6. ทุกท่านจะต้องทำการแอดเข้าไลน์กลุ่มกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ สร้างขึ้น
7. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
ภทร มีสุวรรณ

รางวัลยอดเยี่ยม
จักรราช แก้วจันทร์

รางวัลยอดเยี่ยม
พิชิต พุ่มพวง

รางวัลยอดเยี่ยม
จิณณภัทร พลับนิล

รางวัลยอดเยี่ยม
พิบูล พัฒน์วิชัยโชติ

รางวัลยอดเยี่ยม
มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

รางวัลยอดเยี่ยม
จิรา ชุมศรี

รางวัลยอดเยี่ยม
กัณฐวีร์ จินตานนท์

รางวัลยอดเยี่ยม
สุรเชษฐ สุวรรณมณี

รางวัลยอดเยี่ยม
อัครรินทร์ อัศววารินทร์

รางวัลยอดเยี่ยม
ภานุจักษ์ มณีโชติ

รางวัลเบสต์ออฟเดอะบ๊วย
วรันธร แก้วคีรี