Activity
กิจกรรม
Feb 09, 2024
กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 8 ในงานตรุษจีนเยาวราช เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี…สุขีนิรันดร์ 2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 8 ในงานตรุษจีนเยาวราช เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี…สุขีนิรันดร์ 2024 ชิงรางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท
DUO SHOTS KNOCKOUT
ครั้งที่ 8 ในงานตรุษจีนเยาวราช

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 8 ในงานตรุษจีนเยาวราช เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี…สุขีนิรันดร์ 2024 ชิงรางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท

โจทย์… “ร่ำรวยบารมี สวัสดีปีมังกร”

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขัน
 • วันที่ส่งผลงาน : วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
 • สถานที่จัดงาน : วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

กำหนดการแข่งขัน

11.00-13.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมส่งไฟล์ภาพ

14.00 น. เริ่มตัดสินภาพ

16.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมาส่งผลงานด้วยตัวเองภายในวันที่และเวลาที่ระบุ เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 • ไม่มีที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ DUO SHOTS KNOCKOUT

 1. DUO SHOTS KNOCKOUT คือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพที่อาศัยการนำรูปถ่าย 2 ภาพ มาเชื่อมต่อกันเป็น 1 ผลงาน สามารถใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นใดก็ได้ในการวางรูป โดยวางบนพื้นสีขาวในอัตราส่วน 2:3 หรือ 3:2 ทั้งนี้ต้องเหลือพื้นที่ขอบขาวโดยรอบ กว้างหรือแคบตามเห็นสมควร
 2. ไม่อนุญาตให้ทำการซ้อนส่วนใดส่วนหนึ่งของรูป หรือนำภาพมาทับกัน และไม่สามารถนำมารวมกันในรูปแบบ Multi-exposure / Double exposure
 3. สามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ในการถ่ายภาพ “ยกเว้น Drone”
 4. อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งทั้งในและนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้ทราบโจทย์และเงื่อนไข พร้อมกันทางช่องทาง Facebook Live เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด 1 ผลงาน เพื่อนำส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายจะต้องอยู่ในพื้นที่ส่วนถนนเยาวราช ตั้งแต่วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ จนถึงแยกราชวงศ์ ในงานตรุษจีนเยาวราช เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี…สุขีนิรันดร์ 2024
 7. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่พยายามทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย อาทิ บุกรุกเข้าสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ หากมีกรณีพิพาทใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีที่เป็นผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 8. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่ผู้จัดฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะให้ความสำคัญต่อการระบุชื่อเจ้าของผลงานให้เท่าที่จะทำได้ในการนำไปใช้
 9. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ชมตัวอย่างภาพที่ได้รางวัลจากกิจกรรม DUO SHOTS KNOCKOUT : FB / RPSThailand

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
สุชาติ แน่นชารี

รางวัลยอดเยี่ยม
สิงหา ตุมราศวิน

รางวัลยอดเยี่ยม
วรวิทย์ ปัณฑิตานนท์

รางวัลยอดเยี่ยม
ธำรงค์ มั่นคง

รางวัลยอดเยี่ยม
กำพล วชิระอัศกร

รางวัลยอดเยี่ยม
วรวุฒิ ชัยกิตติกรณ์

รางวัลยอดเยี่ยม
เอกรินทร์ หงษ์ทอง

รางวัลยอดเยี่ยม
ก้องเกียรติ สำอางศรี

รางวัลยอดเยี่ยม
ธีรเจต กลางนุรักษ์

รางวัลยอดเยี่ยม
วรรณวิภา บุณยะประภัศร

รางวัลยอดเยี่ยม
สมโภช แตงไทย

รางวัลยอดเยี่ยม
เฉลิม อัชชมานะ

รางวัลยอดเยี่ยม
พัดยศ วิเศษสิงห์