Hall of Frame
พูน เกษจำรัส
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2531

ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2531 และเป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม(ด้านศิลปะภาพถ่าย) ปี พ.ศ.2533 เป็นหนึ่งในกรรมการก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ หลายสมัยนาน 11 ปี
 

ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัส เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2464 ที่จังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี(โรงเรียนคงคาราม) ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนเพาะช่าง มีความรักและสนใจในศิลปะภาพถ่าย ชอบเล่นกล้องเป็นชีวิตจิตใจ จึงได้ใช้วิชาความรู้ทางศิลปะภาพถ่ายหารายได้เพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาในระดับประโยคครูประถมการช่าง(ปป.ช.) และประโยคครูวาดเขียนโท(วท.) ชั้นสูงสุด นายพูนได้เข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นรุ่นแรก (นักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร-นักศึกษาเลขประจำหมายเลข 1) จนจบอนุปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม (การศึกษาชั้นสูงสุดในขณะนั้น)

ทำงานครั้งแรกเป็นครูศิลปะที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน อยู่ 1 ปี ได้รับการบรรจุเป็นครูตรีอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างเป็นเวลา 6 ปี ก่อนจะย้ายไปสอนที่ โรงเรียนอุเทนถวาย และย้ายไปประจำแผนกวิชาช่างถ่ายรูป (ปัจจุบันคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ซึ่งอาจารย์พูนได้บุกเบิกการสอนวิชาถ่ายภาพให้นักศึกษามาหลายต่อหลายรุ่น จนมีศิษย์จำนวนมากทั่วประเทศ ต่อมาอาจารย์พูนได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างภาพและหัวหน้าคณะวิชาช่างพิมพ์-ช่างภาพ จนเกษียณอายุราชการ และยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษตลอดมา กระทั่งในปี 2530 ได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์พิเศษ” วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ) ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นอกจากนี้ศาสตราจารย์ พูนยังเป็นศิลปินที่มีบทบาทและให้บริการแก่สังคมอย่างกว้างขวาง เคยเป็น กรรมการฝ่ายศิลป์และการพิมพ์ให้แก่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษางานช่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เป็นผู้เขียนคำบรรยายภาษาไทย “หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและเขียนพระราชประวัติทางการถ่ายภาพโครงการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ” เป็นที่ปรึกษาการถ่ายภาพของบริษัทฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด และตำแหน่งอื่น ๆ อีกมากมาย ได้รับเกียรตินิยมจากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย สมาคมสโมสรสยามคัลเลอร์สไลด์ และสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางศิลปะภาพถ่ายนั้น ศาสตราจารย์ พูน เกษจำรัสได้เป็นอาจารย์สอนภาพถ่ายที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เป็นเวลาเกือบ 40 ปี มีศิษย์เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ เป็นศิลปินอาวุโสคนสำคัญด้านศิลปะถ่ายภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศิลปะภาพถ่ายโดยทั่วไป

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

คิดถึง.โดย พูน เกษจํารัส

เฉลิมไทยก่อนทุบ

เช้านี้ วันปีใหม่

เช้าวันปีใหม่ วัดพระแก้ว

เวียนเทียนที่วัดพระแก้ว

จวนจะลับแสง

บ้านชาวประมง หาดเจ้าสำราญ

ผลงานประติมากรรม

พระเมรุ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ภาพกระบวนการ Tone seperation

ลูกสาว

วันวิสาขบูชา วัดราชสิทธาราม

สนธยา สาธุการ (งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่ท้องสนามหลวง)

สะพานแขวนก่อนเชื่อม

สุดา วงศ์ขจรสุข(เกษจำรัส) นางแบบคนแรก

หญิงสาว

หัวใจสีแดง