News
ข่าวประกาศ
Apr 09, 2024
ขอเชิญผุ้สนใจร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโครงการ Koh Tao Photo Contest 2024

ขอเชิญผุ้สนใจร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโครงการ Koh Tao Photo Contest 2024 "โอบกอดวิถีชาวเกาะเต่า...ดำดิ่งสู่ธรรมชาติ Embrace Island Life...Dive into Nature" ชิงเงินรางวัลและรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะเต่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรหน่วยงานในพื้นที่เกาะเต่า

เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2567
ส่งภาพประกวดได้ที่ email: kohtaotourismassociation@gmail.com
ภาพที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ
1.หัวข้อ Embrace Island Life นำเสนอภาพความสวยงามของธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ หาดทรายชายทะเลและวิถีชีวิตที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเต่า
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล จำนวนเงินรางวัลละ 3,000 บาท

2. หัวข้อ Dive into Nature นำเสนอภาพความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการัง โลกใต้ทะเลและสรรพชีวิตใต้ท้องทะเลเกาะเต่า รวมถึงกิจกรมการนุรักษ์ โลกใต้ทะเลเกาะเต่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล จำนวนเงินรางวัลละ 3,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม / กติกา:
https://drive.google.com/file/d/1HXqxjjhfAqt9bkLjDBLjDm6f_Bkte-8E/edit?fbclid=IwAR29PTkGtUm184qQzLOzrKW4aSGSAdS8WScIFOTbmA4pZwXRosG7yi2izIg_aem_ARLHAkaoID30KAEgdi1bNJV0Rmf5z5WvwdaDW0_MzyNz4T2VQ0Kn11qGHCKw_5Xrd0uhUpau64bpQmxRJwEQOV4D

หมายเหตุ: วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุทธิพร เหลืองอร่าม ผู้ประสานงานฝ่ายนิทรรศการภาพถ่าย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า โทร. 080-499-2638
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายที่สวยงามของวิวทิวทัศน์ หาดทราย ชายทะเลและวิถีชีวิต รวมถึงความงดงามของโลกใต้ทะเลเกาะเต่า เพื่อใช้ภาพเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความสวยงามของเกาะเต่าให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จัก และร่วมสืบสานส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเกาะเต่าให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้การประกวดภาพถ่าย Koh Tao Photo Contest 2024 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Spotlight Koh Tao 2024 ซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพถ่ายของภาพที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ภายในงานระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม ศกนี้ บริเวณอ่าวลึก ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย