News
ข่าวประกาศ
Aug 08, 2019
นิทรรศการภาพกวี “ดอกบัว กับ หัวใจ”

นิทรรศการภาพกวี “ดอกบัว กับ หัวใจ” โดย รชฎ วิสราญกุล (ภาพถ่าย) จิระนันท์ พิตรปรีชา (บทกวี)

นิทรรศการภาพถ่ายดอกบัวหลากสีสัน ผ่านเลนส์และมุมมองของช่างภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราว ผสานระหว่างศิลปะภาพถ่ายกับบทกวีสื่อความหมายเชิงปรัชญาและคติธรรมที่ผุดผลิจากธรรมชาติของ “ดอกบัว” เป็นบูรณาการงานศิลป์สองสาขาที่จะเปิดมิติใหม่ให้ซึมซับสุนทรียภาพความงามอย่างลงตัว

ภัณฑารักษ์ โดย อลิซ วิชช์โชติ

จัดแสดง ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 13- 25 สิงหาคม 2562
เวลา 10:00 – 21:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

(พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 18:00น.)

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย